VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Монтажи
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ
ИНТЕРАТОМЕНЕРГО
Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Консултативен Център
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс -98
Техноимпекс
Velgraf CANADA

“Техноимпекс” АД е една от най-старите български фирми, която от своето създаване през 1965 г. работи по набиране и изпращане на висококвалифицирани специалисти и съветници на задгранична работа. От 1999г. “Техноимпекс” АД е приватизирано акционерно дружество в структурата на “Техноимпекс-98” АД.

Фирмата има три отдела, реализиращи нейната дейност:

 • отдел “Англоговорящи страни”, осъществяващ контакти и дейности със страни, в които основен работен език е английският;
 • отдел “Френскоговорящи страни” за страни, в които основен език е френски, испански или португалски;
 • Търговски отдел – извършва редица търговски сделки и операции, различни от основната дейност по предоставяне на специалисти.

  Дейността на фирмата е напълно компютъризирана. Всеки отдел разполага с база данни, съдържаща информация за специалисти от различни области.
  Всички служители на фирмата имат висше икономическо, инженерно или юридическо образование и богат професионален опит.

  “Техноимпекс” АД осъществява своята дейност в Сирия, Либия, Тунис, Алжир, Мароко, Ангола, Мозамбик, Зимбабве, Нигерия, Куба, Танзания, Етиопия, Гана, Кувейт, а има постоянни представителства в Либия, Тунис, Зимбабве и Алжир.
  За своята активна и ползотворна дейност в трансфера на авангардни технологии от световния опит и практика, “Техноимпекс” АД беше награден през 1986 г. с международна награда за технологичен трансфер от Мадрид, Испания.

  Някои от по-важните договори и проекти на фирмата в различните страни, които са реализирани или са в процес на реализация са:

  1. ЛИБИЯ
   1. Генералната компания за химическа промишленост – Абу Камаш – Химическият комплекс на компанията има Завод за сол, Завод за ПВЦ, Завод за винилхлорид, Завод за сода каустик и помощно стопанство;
   2. От 1985 г., когато започва сътрудничеството, досега там са работили и работят над 1000 български специалисти – инженери-химици, електроинженери, машинни инженери, инженери по КиП, както и механици в различни области: панел-оператори, поддръжка и ремонт на инсталациите.
   3. Компания за строителство на административни центрове – Хун. Сътрудничеството датира от 1996 година. Досега там са работили общо над 50 строителни, електро, машинни инженери и инженери по комуникации.
    Основната дейност обхваща строителство на инфраструктурни проекти за селищата от района на Сирт и оазиса Джуфра.
    Нашите специалисти се занимават с проектиране, строителство и надзор на жилищни и административни единици, помпени и пречиствателни станции, както и цялостна електро и комуникационна мрежа.
   4. Проект “Великата река” – първи етап – през периода 1995-1999 г. около 170 български специалисти са работили в две фирми, извършващи реконструкция и строителство на нови проекти в Триполи, свързани с този проект. Това са били строителни, ВиК, електро и машинни инженери и техници.
   5. Министерство на къщите – от основаването си до 1991 г. “Техноимпекс” АД е работил с това ведомство. Нашите специалисти са взели участие в проектни и строителни работи на редица обекти в Триполи, Бенгази, Себха, Сирт, Завия и някои по-малки селища.
   6. Фабрика за резервни части и специализирано оборудване към Генералния щаб на тила – този договор е осъществен в периода 1996-1997 г., като тогава над 100 инженери и техници от различни специалности са работили там.
   7. Апарат за опазване на околната среда – Бенгази. През периода 1982-1991 г. над 300 електро, машинни, строителни и ВиК инженери и техници са работили в пречиствателната станция и торовия завод към това ведомство.
   8. Национална електрическа компания – един от най-старите ни партньори в Либия. Над 300 специалисти са работили в компанията по поддръжка и ремонт на толплоелектрически и дизелови централи, подстанции и мрежи високо напрежение.

   По време на дългогодишното си сътрудничество с тази държава, “Техноимпекс” АД е работил и с редица други фирми, като Националната алуминиева компания, Заводи за фуражи, Компанията за електростроителство, Централната ремонтна работилница и т.н.

  2. СИРИЯ
   В тази страна “Техноимпекс” АД е работил над 30 години. Някои от по-главните договори със сирийските ведомства са:
   1. Министерство на общественото строителство и водните ресурси – сключен договор през 1981 г. за български машинни, електро, строителни и ВиК инженери.
   2. Община Дамаск – договор от 1981 г. за архитекти, строителни инженери и озеленители.
   3. Генералната организация за земемерски измервания и проектиране към Министерския съвет на САР – през 1981 г. е подписан договор за предоставяне на български архитекти, ВиК инженери и електроинженери за нуждата на офисите в Дамаск и Латакия. По този договор някои от осъществените проекти са за пречистване на водата, проектиране и строителство на президентската резиденция в Дамаск, университета в Латакия и др.
   4. Министерство на обществените служби в Дамаск – договорът е подписан през 1983 г. и е валиден и досега. По силата на този договор са работил и работят и понастоящем редица строителни, електро и машинни инженери, проектанти на ВиК обекти за канализацията на Дамаск и строителството на редица пречиствателни станции.
   5. Фирма Mount Kassion – според договор от 1983 г. сме предоставяли инженери по пътища и мостове за нуждите на компанията.
   6. Министерство на напояването – Дамаск. Договорът е подписан също през 1983 г. и все още е в сила. “Техноимпекс” АД е предоставял хидроинженери, инженери по строителството на язовири, напояване и усвояване на земите.
   7. Строителна фирма Al Sahel – Латакия – договор от 1986 г. за предоставяне на строителни инженери.
   8. Главна дирекция за водни проучвания – Хомс. Договорът е подписан през 2000 г. за хидроинженери, машинни и строителни инженери и други.

  3. НИГЕРИЯ
   Основната област, в която са работили и работят български специалисти, е строителството. Над 100 строителни инженери, архитекти и геодезисти са работили в H.F.P. Mayssa Int. по проектиране и строителство на жилищни и административни сгради, пречиствателни станции и други.

  4. АЛЖИР
   1. Национална агенция за язовирите – на база спечелен търг през 1990 г. са изпратени 20 хидро и строителни инженери да работят като супервайзори на строителството на 5-6 язовира.
   2. Институт за хидростроителство – Оран. В този институт също са работили български строителни и хидроинженери, както и геодезисти.
   3. Общият брой на специалистите, работили в Алжир е над 800 души. Това са били агрономи, зоотехници, архитекти, строителни инженери, корабни екипажи, преподаватели в университети и технически колежи. Българските специалисти са изтеглени от Алжир поради създалата се ситуация там през последните години, но през 2007 г. ще се възобнови изпращането на специалисти.

  5. МАРОКО
   Сътрудничеството с Кралство Мароко започва през 1965 г- и оттогава досега над 800 български специалисти – архитекти, строителни инженери и преподаватели в университети и технически колежи – са били на работа там.
   От 1984 г. ние работим съвместно с Офиса за професионално обучение, на който “Техноимпекс” АД е изпратил преподаватели по следните предмети: Автоматика, Информатика, ДВГ, Хладилна техника, Електроника и т.н.
   Само в Офиса са работили над 200 български специалисти.

  6. ТУНИС
   1. Основната ни дейност в тази страна е предоставяне на висококвалифицирани преподаватели за Министерството на висшето образование в областите математика, информатика, компютри и т.н. Сътрудничеството започва през 1977 г. и всяка година там работят около 70-100 български преподаватели.
   2. Агенция за професионално образование – сътрудничеството започва през 1995 г., като ние им предоставяме учители по различни дисциплини в областта на промишлеността, строителството и т.н. Досега над 50 специалисти са работили и работят там.
   3. Висш институт по музика и изящни изкуства – ново сътрудничество, което се развива през последните 1-2 години, като ние предоставяме преподаватели по тяхна заявка.

  7. КУБА
   Български специалисти са започнали работа в Куба още през 1965 г., като общият им брой надвишава 1000 души. Наши висококвалифицирани специалисти са работили в над 15 кубински министерства и организации, като: Министерство на строителството, Министерство на тежката промишленост, Министерство на захарта, Държавния планов комитет и други, както и в следните области на икономиката: хидромелиоративно строителство, водно строителство, пътно строителство, пречистване на водите, геоложки проучвания. Най-значимо е било присъствието ни в хидромелиоративното и водно строителство като нашите специалисти са участвали в проучване, проектиране, строителство, доставка на оборудване, авторски надзор и цялостно строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи, станции за питейна вода и станции за пречистване на отпадни води. От 1989 г. редица язовири, напоителни системи, помпени станции и други такива са били построени в Куба.

  8. МОЗАМБИК И АНГОЛА
   В тези две страни нашите специалисти са работили в същите области, като тези в Куба, споменати по-горе. “Техноимпекс” АД има голям опит в строителството на хидромелиоративни и водоснабдителни проекти в тези страни.
   Всички специалисти с висше образование, които са работили зад граница по линия на “Техноимпекс” АД говорят работния език на съответната страна – английски, френски, испански или португалски.